زیر گروه ها و اعضای هیئت تحریریه علمی پورتال قلب سالم

1- قلب و عروق

اعضا :

 • خانم دکتر فریبا رایگان- مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر محمد صادق پورعباسی- عضو گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر محمد رضا شریف- مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر امیرحسین موحدیان-  عضو گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم دکتر منصوره صمیمی- مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر مرتضی پنجه شاهی-  کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2- تغذیه و رژیم غذایی

 • آقای دکتر محسن تقی زاده- عضو گروه بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3- روانپزشکی

 • آقای دکتر افشین احمدوند- عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4- ورزش و فعالیت بدنی

 • آقای دکتر منصور سیاح- عضو گروه عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 5- داخلی و غدد

 • خانم دکتر زهرا چیت سازیان- مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6- بهداشت

اعضا:

 • آقای دکتر حمیدرضا صابری- مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای مهندس یداله رمضانی- مدیر گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر غلامرضا مصطفایی- مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7- آموزشی - پژوهشی

اعضا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی- مدیر اجرایی مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر مجتبی صحت- مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم زهره آذرباد- مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم هاشمیه قالب تراش- مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8- طب سنتی و اسلامی

اعضا:

 • حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شاه فضل- ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • حجت الاسلام و المسلمین حبیب اله یوسفی- مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9- فناوری اطلاعات و IT

 • آقای مهندس مرتضی نادی- سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10- پشتیبانی و روابط عمومی

 • آقای دکتر مهرداد فرزندی پور- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر سید علیرضا مروجی- سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای دکتر مسعود دهقانی- رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای علیرضا کاشانی نژاد- مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اعضای هیئت تحریریه اجرایی پورتال قلب سالم

 • خانم دکتر مرضیه اخباری- کارشناس مسئول واحد سلامت روان و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم دکتر زهرا نخی- کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم مریم امیدی- کارشناس برنامه جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای حسن نخودکار- کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای حسین مستوری –کارشناس واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای مهندس رضازاده- کارشناس IT  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم محبوبه اعلانی- کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم ام البنین مشهدی-  کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • آقای محمد رضا دهقانی زاده- مسئول سمعی- بصری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • خانم فهیمه محبوبی قزاآنی - کارشناس ارشد آموزش سلامت ( نماینده پورتال قلب) دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود