آیا می توان میزان استرس را اندازه گیری کرد؟ 

استرس فشاری است که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود و هر انسانی در طول روز بارها و بارها به دلایل مختلف دچار استرس می‌شود. ترافیک و شلوغی خیابان‌ها، کارهای زیاد و ناتمام و باقی مانده، دغدغه امتحان و کنکور در جوان‌ها و... همگی مسایلی هستند که می‌توانند باعث بروز استرس در هر فردی شود. 

به عبارتی دیگر، گریز از این استرس‌ها اجتناب ناپذیر است. متأسفانه وجود استرس در زندگی نه تنها باعث حل مشکلات نمی‌شود، بلکه برعکس فرد را از ادامه فعالیت صحیح  باز می‌دارد.

افراد از نظر میزان  استرس که در طی روز دچار می شوند متفاوتند. بعضی افراد به اصطلاح خون سردند ، زود عصبانی و  ناراحت  نمی شوند ، در شرایط مختلف خون سردی خود را حفظ می کنند  و برعکس بعضی افراد با کوچکترین تحریکی دچار استرس می شوند .

آیا می توان میزان استرس را اندازه گیری کرد؟ 

شما می توانید با پاسخ دادن به جملات زیر، نزدیک ترین گزینه به تجربه خود را علامت بزنید و تا حدودی به میزان استرس خود پی ببرید.

1- وقتی کارها در محیط کار یا منزل  درست پیش نمی رود ، من خود را مقصر می دانم.

الف ) هرگز
ب ) گاهی اوقات
ج ) اغلب
د ) همیشه

2- من مشکلاتم را در خودم می ریزم و بعد احساس انفجار می کنم.

الف ) هرگز
ب ) گاهی اوقات
ج ) اغلب
د ) همیشه

3- من برای فراموش کردن مشکلات شخصی، روی کارم تمرکز می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

4- من عصبانیت و خشم خود را روی نزدیکانم خالی می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

5- من وقتی تحت فشار هستم، به تغییرات منفی مثلا (بد خلق شدن یا زود رنج شدن ) در الگوهای رفتاری ام توجهی ندارم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

6- من بر روی جنبه های منفی زندگی ام بیشتر تکیه می کنم تا بر روی جنبه های مثبت زندگی ام.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

7- از تجربه شرایط جدید احساس ناراحتی می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

8- احساس می کنم نقشی که در زندگی یا محیط کار به عهده دارم، بی ارزش است.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

9- من برای انجام کار و یا حضور در جلسات مهم دیر می رسم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

10- به انتقادات شخصی به طور منفی پاسخ می دهم. 

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

11- وقتی می نشینم و برای یک ساعت کاری انجام نمی دهم، احساس گناه می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

12- حتی اگر تحت فشار نباشم، باز هم، هول می شوم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

13- هنگامی که دوست دارم روزنامه بخوانم وقت کافی ندارم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

14- اکثر اوقات نیاز به کمک و توجه دیگران دارم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

15- از ابراز عواطف درونی خود در محیط کار و خانه پرهیز می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

16- کارهایی بیش از حد توانم به عهده می گیرم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

17- با نصیحت های همکاران و بالادستان مخالفت می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

18 - محدودیت های شغلی و جسمی خود را نادیده می گیرم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

19- به سرگرمی ها و علائق خود نمی پردازم. زیرا، کارم تمام وقتم را می گیرد. 

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

20- من با موقعیت ها روبرو می شوم ، قبل از این که به طور کامل به آن فکر کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

21- آن قدر مشغله دارم که نمی توانم در طول هفته با دوستان و همکارانم یک وعده غذا بخورم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

22- در هنگام وجود مشکل، از رویارویی با شرایط سخت فرار می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

23- وقتی با اعتماد به نفس عمل نمی کنم، دیگران از من سوء استفاده می کنند. 

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

24- وقتی کارم زیاد است از بیان آن نگران هستم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

25- وقتی کارم زیاد است از واگذار کردن آن به دیگران خودداری می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه 
 

26- قبل از اولویت بندی، به کارها رسیدگی می کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

27- گفتن "نه"، به درخواست ها و تقاضاهای دیگران برایم سخت است.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

28- فکر می کنم باید هر روز کار عقب افتاده ام را تمام کنم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

29- فکر می کنم نمی توانم با حجم زیاد کارهایم، کنار بیایم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

30- ترس از شکست مانع پیشرفت ام می شود.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

31- دوست دارم زندگی شغلی ام را بر زندگی خانوادگی خود ترجیح دهم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 
د ) همیشه  

32- اگر همه چیز سر وقت انجام نشود بی صبر و حوصله می شوم.

الف ) هرگز 
ب ) گاهی اوقات 
ج ) اغلب 


تفسیر و نتیجه گیری از پاسخ شما : 

  • در صورتی که پاسخ شما به اکثر سوالات گزینه (الف) باشد /  شما فرد خونسرد و غیر منطقی هستید .
  • در صورتی که پاسخ شما به اکثر سوالات گزینه (ب) باشد /   شما فرد خونسرد و منطقی هستید .
  • در صورتی که پاسخ شما به اکثر سوالات گزینه (ج) باشد /   شما فرد پر استرسی هستید . باید با استفاده از روشهای مقابله با استرس سعی کنید استرس خود را کنترل کنید .
  • در صورتی که پاسخ شما به اکثر سوالات گزینه (د) باشد /    باید به روانپزشک مراجعه کنید .
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود