خودمراقبتی؛ ترجمان سلامت متکی بر مردم توانمند 1.32KB
نظرات: 0 نمایش: 361 دانلود: 67

برای ایجاد تغییر در سیستم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، به یک برنامه مدون و یک رهبری منسجم نیاز داریم. تغییر سیستمی که بر پایه پیش فرضهای متفاوتی بن...
ترک سیگار با خود مراقبتی 648 kb
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 315 دانلود: 2

فایل مربوطه در مورد ترک سیگار و خود مراقبتی می باشد...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود