هم پیمان برای سلامت قلب 440 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 34 دانلود: 10

...
روز چهانی قلب 92- نکاتی برای افراد سالمند 218 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 521 دانلود: 186

...
روز جهنی قلب 92- نکاتی برای بزرگسالان 18 تا 64 سال 275 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 563 دانلود: 297

...
روز جهانی قلب 92- نکاتی برای والدین کودکان 5 تا 17 سال 245 کیلو بایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 620 دانلود: 293

...
روز جهانی قلب 92- زنان و بیماری قلبی 206 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 418 دانلود: 144

...
روز جهانی قلب 92 - نشانه های هشدار قلبی 227 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 608 دانلود: 158

...
پیامهای روز جهانی قلب - 1397 320 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 21 دانلود: 7

...
پمفلت نکاتی برای والدین 293 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 437 دانلود: 225

...
پمفلت نکاتی برای سالمندان 159 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 826 دانلود: 257

...
پمفلت نکاتی برای بزرگسالان 174 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 396 دانلود: 144

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود