هم پیمان برای سلامت قلب 440 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 43 دانلود: 12

...
روز چهانی قلب 92- نکاتی برای افراد سالمند 218 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 553 دانلود: 198

...
روز جهنی قلب 92- نکاتی برای بزرگسالان 18 تا 64 سال 275 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 629 دانلود: 309

...
روز جهانی قلب 92- نکاتی برای والدین کودکان 5 تا 17 سال 245 کیلو بایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 654 دانلود: 303

...
روز جهانی قلب 92- زنان و بیماری قلبی 206 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 450 دانلود: 153

...
روز جهانی قلب 92 - نشانه های هشدار قلبی 227 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 633 دانلود: 168

...
پیامهای روز جهانی قلب - 1397 320 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 30 دانلود: 9

...
پمفلت نکاتی برای والدین 293 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 467 دانلود: 238

...
پمفلت نکاتی برای سالمندان 159 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 892 دانلود: 279

...
پمفلت نکاتی برای بزرگسالان 174 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 420 دانلود: 152

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود