قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 596 دانلود: 205

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 514 دانلود: 241

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 529 دانلود: 337

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 441 دانلود: 1021

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 883 دانلود: 345

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 389 دانلود: 222

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 351 دانلود: 241

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 538 دانلود: 268

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 396 دانلود: 177

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 406 دانلود: 184

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 335 دانلود: 256

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 380 دانلود: 164

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 76 دانلود: 14

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود