قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 613 دانلود: 209

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 531 دانلود: 247

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 544 دانلود: 344

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 454 دانلود: 1048

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 918 دانلود: 355

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 400 دانلود: 228

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 366 دانلود: 252

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 555 دانلود: 271

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 408 دانلود: 182

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 431 دانلود: 195

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 350 دانلود: 265

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 397 دانلود: 169

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 94 دانلود: 17

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود