قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 576 دانلود: 201

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 491 دانلود: 239

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 509 دانلود: 331

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 416 دانلود: 981

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 842 دانلود: 341

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 373 دانلود: 219

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 327 دانلود: 237

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 513 دانلود: 263

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 372 دانلود: 173

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 383 دانلود: 178

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 314 دانلود: 249

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 357 دانلود: 156

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 44 دانلود: 9

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود