قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 635 دانلود: 220

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 555 دانلود: 257

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 567 دانلود: 354

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 476 دانلود: 1064

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 958 دانلود: 367

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 423 دانلود: 238

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 388 دانلود: 263

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 582 دانلود: 282

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 430 دانلود: 193

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 453 دانلود: 207

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 376 دانلود: 275

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 419 دانلود: 179

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 103 دانلود: 19

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود