قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 546 دانلود: 195

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 469 دانلود: 232

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 487 دانلود: 327

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 391 دانلود: 944

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 778 دانلود: 333

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 349 دانلود: 214

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 310 دانلود: 230

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 482 دانلود: 258

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 349 دانلود: 170

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 355 دانلود: 170

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 295 دانلود: 241

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 332 دانلود: 152

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 5 دانلود: 2

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود