مهارت مقابله با استرس 183 کیلو بایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 128 دانلود: 55

...
مدیریت و کنترل استرس 1/51 MB
نظرات: 0 نمایش: 92 دانلود: 87

...
لادن فتی -دکتر فرشتھ موتابی ٢ مدیریت استرس و مقابلھ ھای سازگارانھ 336 kb
نظرات: 0 نمایش: 67 دانلود: 19

...
تن آرامی 83 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 555 دانلود: 232

...
استرس و مدیریت آن 286 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 169 دانلود: 21

...
استرس همیشه وجود دارد 1/28 MB
نظرات: 0 نمایش: 73 دانلود: 76

...
استرس 185 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 511 دانلود: 237

...
آشنایی با مفاھیم اضطراب 141 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 69 دانلود: 26

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود