مهارت مقابله با استرس 183 کیلو بایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 120 دانلود: 53

...
مدیریت و کنترل استرس 1/51 MB
نظرات: 0 نمایش: 83 دانلود: 82

...
لادن فتی -دکتر فرشتھ موتابی ٢ مدیریت استرس و مقابلھ ھای سازگارانھ 336 kb
نظرات: 0 نمایش: 58 دانلود: 16

...
تن آرامی 83 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 533 دانلود: 221

...
استرس و مدیریت آن 286 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 155 دانلود: 21

...
استرس همیشه وجود دارد 1/28 MB
نظرات: 0 نمایش: 65 دانلود: 59

...
استرس 185 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 491 دانلود: 229

...
آشنایی با مفاھیم اضطراب 141 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 61 دانلود: 25

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود