مهارت مقابله با استرس 183 کیلو بایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 89 دانلود: 35

...
مدیریت و کنترل استرس 1/51 MB
نظرات: 0 نمایش: 53 دانلود: 62

...
لادن فتی -دکتر فرشتھ موتابی ٢ مدیریت استرس و مقابلھ ھای سازگارانھ 336 kb
نظرات: 0 نمایش: 18 دانلود: 8

...
تن آرامی 83 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 496 دانلود: 210

...
استرس و مدیریت آن 286 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 94 دانلود: 14

...
استرس همیشه وجود دارد 1/28 MB
نظرات: 0 نمایش: 37 دانلود: 22

...
استرس 185 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 462 دانلود: 221

...
آشنایی با مفاھیم اضطراب 141 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 39 دانلود: 21

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود