نمونه ای از تمرینات انعطاف پذیری 323 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 613 دانلود: 207

...
فعالیت بدنی و بیماری قلبی 286 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 632 دانلود: 232

...
زندگی عاری از خطر - بی تحرکی 12/3MB
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 94 دانلود: 19

در این فایل تاثیر ورزش بر سلامت - آمادگی جسمانی و تعریف و اهمیت انجام آن مطالبی آمده است....
چاقی شکمی 155.5kb
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 494 دانلود: 276

...
پیشگیری از سرطان؛ فعالیت بدنی 340 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 66 دانلود: 23

...
آمادگی جسمانی 289 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 415 دانلود: 163

...
آزمون کوپر و بروس 88 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1322 دانلود: 385

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود