میزان مصرف نمک برای بیماران قلبی؛ کمتر از ۳ گرم باشد


شماره سریال :
رتبه کاربران: 0 0 0 0 0   تعداد رای ها: 0
تعداد نمایش: 255   تعداد دانلود: 33
حجم فایل: 85.8 1398 / 03 / 11 :تاریخ ثبت 

توضیح:
میزان مصرف نمک برای بیماران قلبی؛ کمتر از ۳ گرم باشد

راهنما:

رای دهی به این دانلود :
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود