راهنمای کنترل فشار خون بالا برای پزشکان 102 کیلوبابت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 552 دانلود: 246

...
راهنمای بالینی ارزیابی، تشخیص و درمان فشارخون بالا 218 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 606 دانلود: 240

...
راهنمای اندازه گیری فشار خون 17.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 993 دانلود: 114

...
درمان تغذیه ای در بیماران فشار خون 247 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 56 دانلود: 15

...
پمفلت فشار خون 138 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 15 نمایش: 6370 دانلود: 2227

...
اهمیت فشارخون بالا 2.748 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 705 دانلود: 783

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود