کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1003 دانلود: 293

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 649 دانلود: 112

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 596 دانلود: 71

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 684 دانلود: 273

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 620 دانلود: 134

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 596 دانلود: 252

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 نظرات: 14 نمایش: 1567 دانلود: 411

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1349 دانلود: 327

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1087 دانلود: 222

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1106 دانلود: 224

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 59 دانلود: 14

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1179 دانلود: 249

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1145 دانلود: 543

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1100 دانلود: 240

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1264 دانلود: 299

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1343 دانلود: 200

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 963 دانلود: 193

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 943 دانلود: 160

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 977 دانلود: 165

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 516 دانلود: 50

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 866 دانلود: 168

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 873 دانلود: 149

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 988 دانلود: 196

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 921 دانلود: 178

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 43 دانلود: 9

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 851 دانلود: 159

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 903 دانلود: 128

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1032 دانلود: 256

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 852 دانلود: 151

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 932 دانلود: 169

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1050 دانلود: 215

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 787 دانلود: 278

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 751 دانلود: 125

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 958 دانلود: 155

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 872 دانلود: 133

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 868 دانلود: 133

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 933 دانلود: 148

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 973 دانلود: 125

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 680 دانلود: 278

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 868 دانلود: 321

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود