کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 902 دانلود: 263

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 564 دانلود: 104

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 519 دانلود: 65

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 617 دانلود: 210

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 544 دانلود: 92

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 527 دانلود: 196

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 نظرات: 13 نمایش: 1464 دانلود: 395

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1247 دانلود: 316

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1027 دانلود: 215

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1020 دانلود: 214

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 14 دانلود: 4

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1100 دانلود: 222

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1081 دانلود: 466

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1003 دانلود: 232

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1172 دانلود: 283

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1252 دانلود: 194

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 889 دانلود: 187

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 878 دانلود: 155

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 905 دانلود: 161

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 456 دانلود: 47

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 795 دانلود: 162

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 807 دانلود: 145

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 905 دانلود: 189

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 851 دانلود: 173

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 9 دانلود: 3

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 781 دانلود: 155

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 842 دانلود: 124

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 929 دانلود: 245

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 782 دانلود: 143

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 853 دانلود: 161

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 964 دانلود: 205

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 721 دانلود: 249

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 695 دانلود: 122

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 881 دانلود: 149

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 796 دانلود: 128

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 802 دانلود: 128

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 861 دانلود: 143

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 887 دانلود: 117

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 591 دانلود: 235

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 786 دانلود: 262

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود