کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 نظرات: 11 نمایش: 736 دانلود: 206

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 438 دانلود: 94

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 390 دانلود: 56

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 490 دانلود: 132

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 429 دانلود: 86

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 415 دانلود: 101

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 12 نمایش: 1327 دانلود: 380

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1109 دانلود: 301

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 901 دانلود: 207

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 914 دانلود: 206

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 6 نمایش: 966 دانلود: 209

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 968 دانلود: 370

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 889 دانلود: 225

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1053 دانلود: 272

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1083 دانلود: 184

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 770 دانلود: 176

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 788 دانلود: 151

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 806 دانلود: 154

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 336 دانلود: 41

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 690 دانلود: 154

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 698 دانلود: 140

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 788 دانلود: 180

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 753 دانلود: 166

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 671 دانلود: 150

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 728 دانلود: 118

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 798 دانلود: 227

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 678 دانلود: 131

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 754 دانلود: 152

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 849 دانلود: 198

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 628 دانلود: 227

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 610 دانلود: 116

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 778 دانلود: 144

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 695 دانلود: 120

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 704 دانلود: 125

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 746 دانلود: 137

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 783 دانلود: 111

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 464 دانلود: 203

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 687 دانلود: 195

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود