کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1381 دانلود: 338

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 949 دانلود: 132

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 862 دانلود: 85

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 911 دانلود: 409

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 887 دانلود: 280

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 832 دانلود: 367

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 2013 دانلود: 465

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1727 دانلود: 360

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1357 دانلود: 241

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1482 دانلود: 267

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 311 دانلود: 40

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1550 دانلود: 308

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1531 دانلود: 762

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1386 دانلود: 260

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1634 دانلود: 331

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1707 دانلود: 226

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1289 دانلود: 213

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1278 دانلود: 180

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1252 دانلود: 188

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 727 دانلود: 59

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1198 دانلود: 189

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1181 دانلود: 168

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1342 دانلود: 224

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1201 دانلود: 196

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 298 دانلود: 30

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1156 دانلود: 186

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1215 دانلود: 142

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1365 دانلود: 274

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1150 دانلود: 170

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1238 دانلود: 188

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1395 دانلود: 248

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1078 دانلود: 329

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1051 دانلود: 149

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1431 دانلود: 175

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1202 دانلود: 154

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1193 دانلود: 154

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1237 دانلود: 163

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 5 نمایش: 1307 دانلود: 137

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 953 دانلود: 396

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1194 دانلود: 365

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود