کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1223 دانلود: 321

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 832 دانلود: 126

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 755 دانلود: 80

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 828 دانلود: 352

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 778 دانلود: 190

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 734 دانلود: 356

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 نظرات: 15 نمایش: 1810 دانلود: 446

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1573 دانلود: 354

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1254 دانلود: 235

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1331 دانلود: 255

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 195 دانلود: 31

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1390 دانلود: 279

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1357 دانلود: 678

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1295 دانلود: 256

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1473 دانلود: 321

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1574 دانلود: 212

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1153 دانلود: 206

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1137 دانلود: 174

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1140 دانلود: 182

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 636 دانلود: 56

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1045 دانلود: 180

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1068 دانلود: 164

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1182 دانلود: 211

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1100 دانلود: 189

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 166 دانلود: 22

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1028 دانلود: 170

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1073 دانلود: 138

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1220 دانلود: 265

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1019 دانلود: 162

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1109 دانلود: 181

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1254 دانلود: 233

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 958 دانلود: 304

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 931 دانلود: 138

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 1162 دانلود: 167

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1062 دانلود: 149

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1057 دانلود: 147

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1119 دانلود: 159

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 1155 دانلود: 130

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 843 دانلود: 334

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1053 دانلود: 349

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود