کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 نظرات: 15 نمایش: 1713 دانلود: 380

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1147 دانلود: 150

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1030 دانلود: 98

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1070 دانلود: 466

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 1077 دانلود: 360

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1015 دانلود: 382

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 2338 دانلود: 500

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1958 دانلود: 372

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1547 دانلود: 247

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1705 دانلود: 283

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 491 دانلود: 54

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1782 دانلود: 327

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1762 دانلود: 825

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1599 دانلود: 275

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1887 دانلود: 353

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1916 دانلود: 252

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1527 دانلود: 223

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1477 دانلود: 188

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1464 دانلود: 204

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 863 دانلود: 67

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1405 دانلود: 200

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1364 دانلود: 179

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 2 نمایش: 1587 دانلود: 234

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1392 دانلود: 204

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 491 دانلود: 39

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1359 دانلود: 194

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1423 دانلود: 152

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1584 دانلود: 285

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1364 دانلود: 182

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1439 دانلود: 222

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1653 دانلود: 262

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1307 دانلود: 336

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1261 دانلود: 158

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1664 دانلود: 188

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1410 دانلود: 164

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1405 دانلود: 169

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1451 دانلود: 173

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 5 نمایش: 1534 دانلود: 142

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 1131 دانلود: 449

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1426 دانلود: 377

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود