کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1272 دانلود: 326

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 864 دانلود: 127

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 786 دانلود: 82

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 853 دانلود: 359

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 812 دانلود: 214

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 760 دانلود: 357

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 1879 دانلود: 453

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1630 دانلود: 354

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1283 دانلود: 237

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1384 دانلود: 260

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 235 دانلود: 35

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1439 دانلود: 289

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1415 دانلود: 699

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1321 دانلود: 257

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1527 دانلود: 325

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1621 دانلود: 216

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1203 دانلود: 209

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1188 دانلود: 177

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1180 دانلود: 184

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 661 دانلود: 57

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1106 دانلود: 185

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1102 دانلود: 166

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1235 دانلود: 217

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1132 دانلود: 190

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 209 دانلود: 26

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1070 دانلود: 171

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1124 دانلود: 140

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1269 دانلود: 270

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1059 دانلود: 165

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1146 دانلود: 183

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1301 دانلود: 239

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 995 دانلود: 320

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 963 دانلود: 142

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1344 دانلود: 170

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1113 دانلود: 152

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1103 دانلود: 150

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1160 دانلود: 161

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 1197 دانلود: 134

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 870 دانلود: 336

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1094 دانلود: 351

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود