کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 873 دانلود: 252

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 550 دانلود: 101

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 503 دانلود: 64

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 604 دانلود: 179

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 530 دانلود: 89

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 515 دانلود: 171

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 نظرات: 13 نمایش: 1449 دانلود: 391

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1229 دانلود: 313

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1014 دانلود: 211

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1009 دانلود: 211

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 6 نمایش: 1084 دانلود: 216

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1070 دانلود: 443

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 991 دانلود: 229

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1160 دانلود: 279

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1233 دانلود: 192

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 874 دانلود: 186

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 870 دانلود: 152

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 893 دانلود: 157

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 443 دانلود: 44

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 783 دانلود: 158

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 793 دانلود: 144

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 895 دانلود: 187

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 841 دانلود: 171

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 766 دانلود: 152

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 833 دانلود: 122

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 910 دانلود: 240

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 769 دانلود: 137

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 842 دانلود: 159

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 951 دانلود: 203

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 710 دانلود: 244

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 686 دانلود: 120

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 868 دانلود: 147

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 784 دانلود: 123

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 789 دانلود: 127

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 848 دانلود: 141

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 869 دانلود: 114

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 577 دانلود: 225

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 777 دانلود: 243

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود