کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 955 دانلود: 285

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 609 دانلود: 107

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 562 دانلود: 67

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 651 دانلود: 248

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 589 دانلود: 116

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 568 دانلود: 230

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 نظرات: 13 نمایش: 1523 دانلود: 404

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1306 دانلود: 324

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1059 دانلود: 219

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1072 دانلود: 220

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 40 دانلود: 11

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1143 دانلود: 241

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1113 دانلود: 517

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1051 دانلود: 236

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1226 دانلود: 293

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1306 دانلود: 197

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 930 دانلود: 191

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 909 دانلود: 157

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 941 دانلود: 163

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 489 دانلود: 48

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 831 دانلود: 165

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 840 دانلود: 147

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 953 دانلود: 194

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 888 دانلود: 176

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 31 دانلود: 6

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 817 دانلود: 156

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 872 دانلود: 125

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 972 دانلود: 252

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 820 دانلود: 148

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 892 دانلود: 166

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1014 دانلود: 212

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 752 دانلود: 272

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 719 دانلود: 123

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 921 دانلود: 154

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 836 دانلود: 131

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 836 دانلود: 130

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 897 دانلود: 146

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 935 دانلود: 123

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 645 دانلود: 266

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 832 دانلود: 309

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود