کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 نظرات: 14 نمایش: 1574 دانلود: 363

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1063 دانلود: 142

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 948 دانلود: 92

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1001 دانلود: 454

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 982 دانلود: 329

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 913 دانلود: 373

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 2203 دانلود: 487

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1833 دانلود: 368

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1446 دانلود: 245

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1574 دانلود: 276

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 398 دانلود: 50

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1649 دانلود: 322

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1639 دانلود: 785

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1498 دانلود: 268

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1759 دانلود: 348

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1815 دانلود: 247

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1395 دانلود: 220

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1367 دانلود: 185

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1357 دانلود: 202

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 796 دانلود: 62

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1290 دانلود: 195

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1264 دانلود: 174

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 2 نمایش: 1463 دانلود: 230

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1300 دانلود: 203

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 401 دانلود: 37

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1261 دانلود: 192

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1301 دانلود: 148

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1467 دانلود: 282

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1244 دانلود: 176

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1314 دانلود: 213

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1522 دانلود: 256

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1187 دانلود: 333

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1163 دانلود: 154

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1553 دانلود: 184

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1296 دانلود: 161

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1274 دانلود: 166

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1351 دانلود: 170

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 5 نمایش: 1411 دانلود: 141

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 1043 دانلود: 430

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1298 دانلود: 372

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود