کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1468 دانلود: 354

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1002 دانلود: 134

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 906 دانلود: 86

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 949 دانلود: 447

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 932 دانلود: 317

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 868 دانلود: 369

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 2072 دانلود: 469

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1766 دانلود: 361

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1397 دانلود: 241

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1519 دانلود: 271

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 343 دانلود: 43

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1588 دانلود: 314

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1574 دانلود: 775

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1446 دانلود: 264

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1700 دانلود: 341

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1758 دانلود: 229

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1332 دانلود: 214

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1305 دانلود: 180

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1296 دانلود: 194

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 759 دانلود: 59

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1239 دانلود: 191

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1218 دانلود: 171

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1393 دانلود: 226

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1240 دانلود: 197

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 339 دانلود: 33

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1198 دانلود: 187

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1252 دانلود: 142

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1409 دانلود: 276

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1185 دانلود: 172

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1271 دانلود: 205

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1444 دانلود: 251

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1124 دانلود: 329

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1091 دانلود: 149

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1471 دانلود: 177

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1240 دانلود: 154

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1226 دانلود: 155

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1285 دانلود: 164

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 5 نمایش: 1359 دانلود: 138

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 989 دانلود: 419

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1235 دانلود: 365

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود