کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 نظرات: 11 نمایش: 592 دانلود: 155

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 346 دانلود: 75

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 311 دانلود: 48

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 362 دانلود: 77

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 346 دانلود: 72

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 318 دانلود: 64

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 نظرات: 11 نمایش: 1206 دانلود: 355

...
مضرات روغن 10.6mb
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 نظرات: 7 نمایش: 998 دانلود: 284

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 828 دانلود: 193

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 806 دانلود: 189

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 6 نمایش: 853 دانلود: 197

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 879 دانلود: 287

...
فست فودها 10.7mb
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 784 دانلود: 208

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 952 دانلود: 251

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 934 دانلود: 172

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 695 دانلود: 164

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 700 دانلود: 142

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 724 دانلود: 139

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 239 دانلود: 31

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 599 دانلود: 141

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 620 دانلود: 130

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 683 دانلود: 163

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 668 دانلود: 150

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 575 دانلود: 134

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 638 دانلود: 108

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 709 دانلود: 212

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 591 دانلود: 121

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 664 دانلود: 141

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 733 دانلود: 180

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 556 دانلود: 160

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 536 دانلود: 108

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 691 دانلود: 134

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 598 دانلود: 111

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 603 دانلود: 113

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 622 دانلود: 126

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 686 دانلود: 103

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 341 دانلود: 64

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 605 دانلود: 141

...
 

ارسال مطلب برای پرتال قلب سالم

 


مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید


خبرنامه پرتال قلب سالم

عضو شوید تا برایتان اطلاعات مفید سلامت قلب ارسال شود


آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود