کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 806 دانلود: 223

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 485 دانلود: 95

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 438 دانلود: 58

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 536 دانلود: 143

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 477 دانلود: 87

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 462 دانلود: 121

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 12 نمایش: 1392 دانلود: 385

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1172 دانلود: 307

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 961 دانلود: 209

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 959 دانلود: 209

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 6 نمایش: 1029 دانلود: 213

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1019 دانلود: 405

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 934 دانلود: 226

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1108 دانلود: 275

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1161 دانلود: 187

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 823 دانلود: 181

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 828 دانلود: 152

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 846 دانلود: 156

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 390 دانلود: 43

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 732 دانلود: 156

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 744 دانلود: 143

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 845 دانلود: 182

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 794 دانلود: 168

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 720 دانلود: 151

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 790 دانلود: 120

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 843 دانلود: 230

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 723 دانلود: 134

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 798 دانلود: 155

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 897 دانلود: 198

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 667 دانلود: 239

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 647 دانلود: 117

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 821 دانلود: 145

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 739 دانلود: 122

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 740 دانلود: 125

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 800 دانلود: 138

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 821 دانلود: 111

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 519 دانلود: 219

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 728 دانلود: 209

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود