کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 16 نمایش: 1967 دانلود: 417

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1399 دانلود: 197

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1282 دانلود: 128

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1318 دانلود: 532

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 1291 دانلود: 416

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1234 دانلود: 420

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 نظرات: 16 نمایش: 2579 دانلود: 557

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 2196 دانلود: 391

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1754 دانلود: 263

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1936 دانلود: 322

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 700 دانلود: 74

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 2019 دانلود: 347

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 2010 دانلود: 890

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1838 دانلود: 296

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 2122 دانلود: 379

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2161 دانلود: 284

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1738 دانلود: 260

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1695 دانلود: 216

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1698 دانلود: 229

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1080 دانلود: 108

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1649 دانلود: 226

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1586 دانلود: 211

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 2 نمایش: 1815 دانلود: 263

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1604 دانلود: 233

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 698 دانلود: 61

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1574 دانلود: 220

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1653 دانلود: 176

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1821 دانلود: 303

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1688 دانلود: 214

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1653 دانلود: 256

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1920 دانلود: 289

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1527 دانلود: 396

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1490 دانلود: 216

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 10 نمایش: 1879 دانلود: 206

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1636 دانلود: 181

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1628 دانلود: 193

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1665 دانلود: 201

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 5 نمایش: 1754 دانلود: 167

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 1390 دانلود: 539

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1661 دانلود: 416

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود