کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 نظرات: 11 نمایش: 641 دانلود: 176

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 382 دانلود: 87

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 341 دانلود: 52

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 400 دانلود: 85

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 370 دانلود: 78

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 347 دانلود: 71

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 نظرات: 11 نمایش: 1244 دانلود: 366

...
مضرات روغن 10.6mb
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 نظرات: 7 نمایش: 1029 دانلود: 293

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 852 دانلود: 198

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 838 دانلود: 198

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 6 نمایش: 884 دانلود: 200

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 911 دانلود: 297

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 819 دانلود: 214

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 979 دانلود: 260

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 969 دانلود: 179

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 720 دانلود: 170

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 729 دانلود: 147

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 755 دانلود: 147

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 261 دانلود: 36

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 632 دانلود: 150

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 649 دانلود: 137

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 719 دانلود: 176

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 695 دانلود: 159

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 606 دانلود: 141

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 666 دانلود: 115

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 734 دانلود: 219

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 614 دانلود: 125

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 698 دانلود: 146

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 768 دانلود: 189

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 581 دانلود: 168

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 567 دانلود: 113

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 724 دانلود: 138

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 620 دانلود: 116

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 631 دانلود: 119

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 653 دانلود: 134

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 716 دانلود: 106

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 378 دانلود: 72

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 629 دانلود: 147

...
 

ارسال مطلب برای پرتال قلب سالم

 


مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید


خبرنامه پرتال قلب سالم

عضو شوید تا برایتان اطلاعات مفید سلامت قلب ارسال شود


آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود