کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1031 دانلود: 296

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 679 دانلود: 117

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 623 دانلود: 73

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 707 دانلود: 285

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 646 دانلود: 144

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 622 دانلود: 267

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 نظرات: 14 نمایش: 1599 دانلود: 416

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1387 دانلود: 332

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1120 دانلود: 226

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1136 دانلود: 228

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 74 دانلود: 17

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1212 دانلود: 261

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1172 دانلود: 563

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1136 دانلود: 245

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 4 نمایش: 1296 دانلود: 302

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1379 دانلود: 204

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 994 دانلود: 197

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 975 دانلود: 165

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1006 دانلود: 173

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 537 دانلود: 51

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 897 دانلود: 173

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 906 دانلود: 153

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1019 دانلود: 199

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 947 دانلود: 181

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 54 دانلود: 12

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 881 دانلود: 162

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 933 دانلود: 133

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1066 دانلود: 261

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 881 دانلود: 155

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 961 دانلود: 172

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1084 دانلود: 219

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 812 دانلود: 285

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 783 دانلود: 131

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 988 دانلود: 156

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 905 دانلود: 139

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 898 دانلود: 136

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 971 دانلود: 151

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 1006 دانلود: 127

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 707 دانلود: 288

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 905 دانلود: 330

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود