کمپین کاهش مصرف نمک4 15.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 13 نمایش: 1070 دانلود: 301

...
کمپین کاهش مصرف نمک3 7.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 714 دانلود: 119

...
کمپین کاهش مصرف نمک2 17.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 660 دانلود: 75

...
کمپین کاهش مصرف نمک 1 8.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 733 دانلود: 301

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات2 5.27
نظرات: 0 نمایش: 671 دانلود: 151

...
کمپین زندگی عاری از دخانیات1 6.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 646 دانلود: 297

...
نسخه ورزشی در بیماران قلبی 11.8 مگابایت
3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 نظرات: 14 نمایش: 1651 دانلود: 422

...
مضرات روغن 10.6mb
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 نظرات: 8 نمایش: 1429 دانلود: 334

...
مصرف دخانیات 10.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1149 دانلود: 226

...
مصرف دارو ها و بیماری های قلبی عروقی 11.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1183 دانلود: 233

...
فعالیت بدنی 17.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 92 دانلود: 21

...
فشار خون بالا و دیابت 41.2 مگابایت
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 نظرات: 7 نمایش: 1250 دانلود: 265

...
فشار خون 3 مگابایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 10 نمایش: 1220 دانلود: 599

...
فست فودها 10.7mb
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 نظرات: 3 نمایش: 1185 دانلود: 249

...
عوامل خطرزا در بیماریهای قلبی 11.4 مگابایت
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 نظرات: 5 نمایش: 1341 دانلود: 306

...
عوامل پیشگیری از بیماری های قلب و عروق-دخانیات 10.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1428 دانلود: 205

...
علل فشار خون 10.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1035 دانلود: 201

...
علائم فشار خون 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1018 دانلود: 169

...
شیوه زندگی و فشار خون 11 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1041 دانلود: 175

...
سیگار و بوی بد دهان 8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 559 دانلود: 53

...
روغن های مفید 11.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 940 دانلود: 176

...
رژیمهای غذایی در فشارخون 10.7 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 949 دانلود: 155

...
رژیم غذایی در بیماری های قلبی 11 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1056 دانلود: 200

...
چربی کلسترول 12.6 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 982 دانلود: 182

...
جایگزین مناسب نمک 14.9 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 69 دانلود: 14

...
تنگی نفس در بیماران قلبی 11.9 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 914 دانلود: 165

...
تفکیک دردها 12 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 964 دانلود: 134

...
تغذیه مناسب 12.1 مگابایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1105 دانلود: 262

...
تأثیری بیماری دیابت بر قلب 12.3 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 915 دانلود: 156

...
تأثیرات مضر مصرف سیگار بر قلب 11.2 مگابایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 996 دانلود: 176

...
پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلب و عروق 14 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1124 دانلود: 222

...
پیشگیری از فشار خون 2.1 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 848 دانلود: 291

...
پرفشاری خون 10.2 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 823 دانلود: 134

...
بیماری قلبی 17.8 مگابایت
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 نظرات: 4 نمایش: 1026 دانلود: 158

...
برخورد با بیمار قلبی و عروقی 10.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 943 دانلود: 141

...
بازتوانی قلبی در نارسایی قلب 13.4 مگابایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 934 دانلود: 138

...
افزایش چربی خون 11.5 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 1007 دانلود: 155

...
احیای قلبی تنفسی 32.7 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 4 نمایش: 1044 دانلود: 129

...
اثرات زیان آور قلیان 3.5 کیلو بایت
نظرات: 0 نمایش: 743 دانلود: 297

...
اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن 9.5 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 944 دانلود: 334

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود