اهداف راه اندازی سایت:

گسترش آموزش و ارتقای سلامت جامعه با استفاده ازابزارهای دیجیتال و نوین اطلاعاتی

ایجاد پایگاهی جهت پاسخ گویی به سوالات کاربران در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

برقراری ارتباط دوسویه مؤثر و هوشمند با عموم مردم

فرهنگ سازی و جریان سازی جهت ایجاد و توسعه محتوای سلامت منطبق بر فرهنگ بومی

ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی بصورت آموزش مجازی ویژه کاربران

تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طریق توانمند سازی آموزش

بستر سازی مناسب جهت ایجاد کانونها

ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارتهای عموم در زمینه موضوعات مرتبط قلب

ترویج، توسعه و تعمیق رفتارهای سالم در میان جامعه در جهت کاهش بیماریهای قلبی و عروقی

ارتقاء و دانش و باور عمومی افراد جامعه و در نهایت ارتقاء شاخص سلامت در جامعه

 

ارسال مطلب برای پرتال قلب سالم

 


مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید


خبرنامه پرتال قلب سالم

عضو شوید تا برایتان اطلاعات مفید سلامت قلب ارسال شود


آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود