اهداف راه اندازی سایت:

گسترش آموزش و ارتقای سلامت جامعه با استفاده ازابزارهای دیجیتال و نوین اطلاعاتی

ایجاد پایگاهی جهت پاسخ گویی به سوالات کاربران در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

برقراری ارتباط دوسویه مؤثر و هوشمند با عموم مردم

فرهنگ سازی و جریان سازی جهت ایجاد و توسعه محتوای سلامت منطبق بر فرهنگ بومی

ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی بصورت آموزش مجازی ویژه کاربران

تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طریق توانمند سازی آموزش

بستر سازی مناسب جهت ایجاد کانونها

ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارتهای عموم در زمینه موضوعات مرتبط قلب

ترویج، توسعه و تعمیق رفتارهای سالم در میان جامعه در جهت کاهش بیماریهای قلبی و عروقی

ارتقاء و دانش و باور عمومی افراد جامعه و در نهایت ارتقاء شاخص سلامت در جامعه

 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود