این بخش با هدف ایجاد ارتباط دوسویه بین کاربر و مشاور در راستای سهولت دسترسی کاربران به پاسخ سوالات  مطرح شده  تدوین گردیده است. کاربران می توانند جهت ارتباط با مشاور به یکی از دو روش زیر عمل نمایند:

مکاتبه از طریق آدرس پست الکترونیکی heart@kaums.ac.ir  مراجعه نمایند.

سامانه پرسش و پاسخ 

 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود